Alkoholizm

Alkoholizm to ogólnoświatowy problem społeczny, który dotyka wielu ludzi na całym świecie. Oznacza to nadmierne i niekontrolowane spożywanie alkoholu, które może prowadzić do wielu poważnych skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Choć istnieje wiele różnych sposobów na radzenie sobie z problemem alkoholizmu, ważne jest, aby być w stanie wyraźnie rozróżnić, które sugerowane działania są skuteczne, a które nie. W tym artykule omówimy skutki alkoholizmu oraz opiszemy techniki terapii i postępowania, które mogą pomóc w leczeniu i zapobieganiu problemowi alkoholizmu.

Definicja alkoholizmu

Alkoholizm to długotrwała i nadmierna konsumpcja alkoholu, prowadząca do stałego zaburzenia zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego. Utrwalone zachowania związane z piciem alkoholu powodują, że jednostka traci zdolność do samokontroli i wybiera alkohol ponad inne aktywności. Alkoholizm jest uznawany za chorobę, która wymaga leczenia w celu wyeliminowania czynników ryzyka i przywrócenia osoby do zdrowia. Leczenie może obejmować odwyk, psychoterapię, farmakoterapię, wsparcie grupowe i interwencje oraz edukację na temat efektów alkoholizmu.

Czynniki psychologiczne i społeczne prowadzące do alkoholizmu

Czynniki psychologiczne i społeczne prowadzące do alkoholizmu obejmują:

 1. Stres – Stres jest głównym czynnikiem psychologicznym prowadzącym do alkoholizmu. Osoby stresowane często szukają ucieczki w napojach alkoholowych, które stanowią krótkoterminową ulgę. Ich długoterminowe nadużywanie alkoholu może prowadzić do uzależnienia, które będzie miało negatywne skutki zarówno dla ich psychiki, jak i do ogólnego zdrowia.
 2. Depresja – Osoby cierpiące na depresję są bardziej narażone na alkoholizm, ponieważ używają alkoholu jako środka przeciwdepresyjnego. Niestety w dłuższej perspektywie może to zmienić się w uzależnienie, a w konsekwencji do pogorszenia jakości życia.
 3. Presja towarzystwa – Czasami presja z otoczenia może być przyczyną alkoholizmu. Społeczności lub kręgi, w których picie jest akceptowane, mogą prowadzić do nadużywania w celu dopasowania się do reszty.
 4. Zaburzenia osobowości – Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości, takie jak borderline lub zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, często szukają ucieczki od stresu i strachu poprzez napoje wysokoprocentowe. Takie długotrwałe stosowanie może prowadzić do uzależnienia od alkoholu.
 5. Problem rodzinny – Dzieci i młodzież wychowane w rodzinach, w których członkowie mają problemy z alkoholem, są bardziej podatne na uzależnienie, ponieważ nabywają przekonanie, że picie alkoholu jest akceptowalnym sposobem radzenia sobie ze stresem, winą lub lękiem.

Konsekwencje zespołu uzależnienia od alkoholu

Konsekwencje zespołu uzależnienia od alkoholu są szeroko zakrojone i dotykają wielu dziedzin życia pacjenta. Są one również bardzo poważne i mogą mieć trwałe negatywne skutki dla psychicznego, fizycznego i społecznego dobrostanu osoby.

Psychicznie, osoba uzależniona od alkoholu może doświadczyć zaburzeń depresyjnych, lęku, zaburzeń nastroju i innych zaburzeń psychicznych. Fizycznie, aby utrzymać stały poziom alkoholu w organizmie, pacjenci z zespołem uzależnienia od alkoholu mogą cierpieć na poważne problemy zdrowotne, w tym choroby wątroby, choroby serca, cukrzycę, problem oporności insulinowej i łagodnego guza hipofizy.

Społecznie, pacjent może pogorszyć swoje relacje z bliskimi, a ponadto może mieć trudności w utrzymaniu spójności w pracy lub w szkole. Uzależnienie od alkoholu może również prowadzić do problemów finansowych, nieregularności w pracy, a nawet wypadków.

Czynniki psychologiczne w uzależnieniu od alkoholu

Czynniki psychologiczne w uzależnieniu od alkoholu obejmują szeroką gamę aspektów, które mogą doprowadzić do problemu ze spożywaniem alkoholu. Są to między innymi takie czynniki jak:

 1. Niska samoocena - Osoby z niskim poczuciem własnej wartości często czują się bezradne w sytuacjach stresowych, co może prowadzić do szukania ucieczki w alkoholu.
 2. Stres - Przewlekły stres może być przyczyną chęci poprawienia sobie samopoczucia poprzez picie alkoholu.
 3. Zaburzenia depresyjne - U ludzi cierpiących na depresję, alkohol może być szukaną ucieczką od trudnych emocji.
 4. Trauma - Doświadczenia traumatyczne mogą powodować silne odczucia lęku i depresji, które mogą prowadzić do częstszego sięgania po alkohol.
 5. Braki w relacjach - Długotrwały brak bliskich relacji może spowodować u samotnych osób gorsze samopoczucie, z którym również mogą szukać ucieczki w alkoholu.
 6. Otoczenie - Społeczne spożywanie alkoholu może być bodźcem do nadmiernego spożycia.

Społeczne i środowiskowe czynniki związane z alkoholizmem

1.    Dziedziczność i dziedziczenie choroby odgrywają ważną rolę w problemie z alkoholizmem w kontekście szanse, jakie mają ludzie na zachorowanie. Istnieją dowody na to, że niektóre cechy rodzinne, takie jak obecność alkoholu, rodziny o wsparciu lub niestabilne środowisko, mogą sprzyjać rozwojowi choroby alkoholowej.

2.    Kulturowe podejście do alkoholu ma istotny wpływ na społeczeństwo. W niektórych kulturach picie alkoholu jest postrzegane jako norma i akceptowane społecznie. Inne kultury mogą określać z używaniem alkoholu jako czegoś niedopuszczalnego i surowo karać każdą osobę, która naruszy te zasady.

3.    Presja grupy i rówieśników może mieć istotny wpływ na zachowane zdrowia publicznego dotyczące alkoholu. Zazwyczaj ludzie wokół Ciebie będą sprzyjać lub namawiać Cię do picia alkoholu i przyzwalać na to. Jeśli Twoje otoczenie jest przyzwyczajone do spożywania alkoholu, będziesz skłonny pozwolić sobie na to samo.

4.    Niedostateczna edukacja na temat zdrowych zachowań w zakresie używania alkoholu jest kolejnym czynnikiem związanym z alkoholizmem. Większość ludzi uznaje picie za zdrowe, ale w rzeczywistości alkohol powoduje poważne szkody zdrowotne. Ważne jest, aby edukować społeczeństwo, jak utrzymywać zdrową relację z alkoholem poprzez dostosowaną do wieku edukację.

5.    Ubóstwo i wykluczenie społeczne są czynnikami społecznymi wiążącymi się z alkoholizmem. Ci, którzy mieszkają w ubogiej społeczności, są bardziej podatni na problemy związane z alkoholem, ponieważ mają mniejszy dostęp do zdrowych możliwości spędzania czasu i lepszych możliwości edukacji i zdobycia pracy.

6.    Nieefektywne akty polityczne lub prawne regulujące alkohol mają wpływ na nasze postrzeganie i korzystanie z alkoholu. Ustawy federalne i stanowe oraz lokalne mogą regulować sprzedaż, reklamę i użycie alkoholu, a te akty prawne mogą mieć wpływ na codzienne życie.

7.    Brak dostępu do leczenia i profesjonalnej opieki zdrowotnej oznacza, że ludzie mogą nie mieć łatwego dostępu do skutecznego leczenia lub profesjonalnej opieki. Oznacza to, że osoby cierpiące na chorobę alkoholową mogą nie mieć możliwości uzyskania odpowiedniej opieki medycznej i psychologicznej.

Jakie kroki można podjąć, aby poradzić sobie alkoholizmem

 1. Przyznaj się do problemu - ważną rzeczą jest, aby przyznać się do tego, że masz problem z alkoholizmem i że potrzebujesz pomocy. To kluczowa rzecz w walce z alkoholizmem.
 2. Skontaktuj się z terapeutą - może być bardzo pomocne skonsultowanie się z doświadczonym terapeutą, aby nauczyć się technik radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu. Zapewni to niezbędne wsparcie i wiedzę.
 3. Uczestnicz w terapii grupowej - grupy wsparcia skupiają osoby mające podobne problemy, więc są one idealnym miejscem do porozmawiania o alkoholizmie i znalezienia wsparcia.
 4. Znajdź inne zajęcia - znalezienie innych zajęć, w których można się realizować, np. sportu lub hobby, mogą być bardzo pomocne w walce z nałogiem.
 5. Jedz zdrowe posiłki - regularne spożywanie zdrowych, zbilansowanych posiłków i unikanie cukru i innych sztucznych słodzików może zmniejszyć objawy abstynencji i pomóc w leczeniu alkoholizmu.

Jakie są skuteczne metody leczenia alkoholizmu

 1. Terapia grupowa (wspólne wykonywanie ćwiczeń i zadań, których celem jest rozwijanie kontaktów społecznych bez potrzeby sięgania po alkohol)
 2. Terapia behawioralno poznawcza
 3. Terapia racjonalno-emotywna
 4. Elementy terapii egzystencjalnej
 5. Trening umiejętności społecznych
 6. Treningi kontrolowania złości (TZA-ART.)
 7. Medytacja
 8. Techniki relaksacji
 9. Trening interpersonalny z elementami psychodramy
 10. Prowadzenie zapisków pozwalające na obserwację własnych uczuć i zachowańSkutecznie leczymy alkoholizm. Pomogliśmy już wielu Pacjentom. Jeżeli masz problem z alkoholem lub podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, skontaktuj się z nami.

SKUTECZNA POMOC

535 100 111

536 100 111

4.8 / 5

Menu

Zadzwoń do nas!
☎ 536 100 111