Narkotyki

opublikowano: 18.11.2015

Narkotyki

Narkotyk, substancja psychoaktywna, środek odurzający, używka – to podobne określenia funkcjonujące w języku potocznym. W medycynie, psychologii aktualnie obowiązującym nazewnictwem jest substancja psychoaktywna. Z kolei pojęcie narkomanii wywodzi się od słowa "narcos" co oznacza odurzenie, senność, uśpienie.

Substancje psychoaktywne  (narkotyki) :

 

 • wpływają na centralny układ nerwowy,
 • przyjmowane są w celu doznania przyjemności, zmiany świadomości, zmiany nastroju, przeżycia ekstremalnych  doznań,
 • wpływają na organizm człowieka powodując w różnym stopniu zmiany psychiczne (np. euforię, zmieniony odbiór rzeczywistości, przewidzenia, zaburzenia pamięci) oraz fizyczne (przyspieszenie tętna, pobudzenie),
 • przewlekle przyjmowane mogą prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizjologicznego,
 • mają pochodzenie naturalne lub syntetyczne,
 • często  są dzielone na tzw. narkotyki miękkie (jako bezpieczne, mało szkodliwe np. marihuana) oraz twarde (niebezpieczne, groźne).  Określenia te są mylące, nieprawdziwe, dają złudne poczucie bezpieczeństwa np. przy stosowaniu marihuany.

W Polsce obowiązuje podział substancji psychoaktywnych na trzy główne grupy:

 

 • alkohol, opiaty, leki uspokajające i nasenne (działające głównie rozluźniająco, uspokajająco, nasennie)
 • kanabinole i inne substancje halucynogenne, lotne rozpuszczalniki (działające głównie euforycznie, powodujące omamy, urojenia)
 • kokaina i inne substancje stymulujące (amfetamina), nikotyna (działające pobudzająco, podwyższające nastrój)

Klasyfikacja substancji psychoaktywnych

W Polsce od 1992 r. obowiązuje Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ( ICD - 10). Wśród substancji psychoaktywnych wyodrębniono szereg grup, przyjmując jako kryteria podziału ze wzdędu na :

 • powszechność stosowania
 • powodowanie problemów zdrowotnych oraz społecznych
 • sposób przyjmowania

Klasyfikacja ICD - 10( Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych  )wyróżnia zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane przyjmowaniem następujących substancji psychoaktywnych:

 • alkoholu
 • opiatów
 • kanabinoli
 • leków uspokajających i nasennych
 • kokainy
 • innych niż kokaina substancji stymulujących, w tym kofeiny
 • substancji halucynogennych
 • tytoniu
 • lotnych rozpuszczalników
 • używaniem kilku substancji psychoaktywnych lub innych substancji niż wyżej wymienione

 

 

Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Zadzwoń do nas!
☎ 536 100 111