Kadra

Przemysław Marszałek

Jestem Dyrektorem Ośrodka Be Free. Posiadam tytuł magistra oraz Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Szkolenie w tym zakresie odbyłem w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiadam Certyfikat Psychoterapii Interpersonalnej (IPT). Certyfikat ten zdobyłem pod okiem trenera i superwizora IPT prof. dr Herberta Scheiblicha - psychiatry i docenta na Uniwersytecie w Mainz w Niemczech. Od kilkunastu lat pracuję z osobami uzależnionymi, na początku jako terapeuta w jednym z ośrodków terapii długoterminowej, gdzie zdobyłem doświadczenie w pracy opartej na modelu społeczności terapeutycznej. Zdobyłem również doświadczenie w pracy ambulatoryjnej z osobami uzależnionymi pracując w oparciu o tzw. model Minesota. Sam jestem osobą, która leczyła się w związku z uzależnieniem od narkotyków  i alkoholu. W związku z  tym w swojej pracy kieruje się często intuicją, bazującą na własnych doświadczeniach. Z modelów teoretycznych psychoterapii uzależnień imponuje mi terapia poznawczo-behawioralna (według Aarona T. Becka) oraz racjonalno-emotywna (stworzona przez dr Alberta Ellisa). Ważne nurty myśli teoretycznej dla mnie, to także prace Dr Williama R. Millera, zwłaszcza w dziedzinie motywacji do zmiany. Wierzę, że zdobyte przeze mnie doświadczenie życiowe, oraz fachową wiedzę terapeutyczną przekazuję z pasją naszym pacjentom, prowadząc ich do konstruktywnej zmiany myślenia i zachowania.

Kamil Rajczyk  

Jestem  absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowałem na kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej gdzie uzyskałem tytuł magistra. Jestem Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Już w trakcie studiów pracowałem jako Partyworker (profilaktyka zachowań ryzykownych prowadzona w klubach krakowskich) z ramienia stowarzyszenia Monar Oddział Kraków. Równocześnie pomagałem w programie redukcji szkód związanych z zażywaniem narkotyków. Doświadczenia wówczas zdobyte jak i zainteresowanie tematyką, skłoniły mnie do rozpoczęcia edukacji w kierunku zdobycia fachowej wiedzy, związanej z udzielaniem pomocy (leczeniem) osób dotkniętych uzależnieniem. Z modeli teoretycznych najbardziej staram się rozwijać swoje umiejętności i pracę w oparciu o modele poznawcze stosowane w terapii uzależnień. Interesuje się sportami walki. Trenuję boks tajski oraz brazylijskie jiu-jitsu. Swoją pasją staram się dzielić z wszystkimi zainteresowanymi tą formą spędzania wolnego czasu.  W Ośrodku Be Free prowadzę terapie indywidualną i grupową.

Aldona Rajczyk

Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Szkolenie z terapii uzależnień odbyłam w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, odbyłam też staż z zakresu terapii uzależnień oraz superwizje kliniczne. Wieloletnie doświadczenie w pracy jako terapeuta uzależnień, zdobywałam na stacjonarnym Oddziale Leczenia Uzależnień oraz w  Poradniach Leczenia Uzależnień. W mojej pracy staram się podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie, szukać jego zasobów i wspierać w budowaniu trzeźwego życia. Zachęcam pacjentów do zwiększania wglądu w siebie i głębszego poznawania siebie. Staram się pokazać pacjentom, że życie na trzeźwo, dzięki psychoterapii jest możliwe i do tego może być piękne. W procesie terapii pomogłam  wielu osobom, które odbudowały swoje życie i uwolniły się z niewoli uzależnienia.

Marta Marszałek

Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji. Posiadam Certyfikat Psychoterapii Interpersonalnej (IPT), leczenia depresji i lęku. W swojej pracy z pacjentami stosuję instrukcję psychoterapii IPT zwłaszcza w kontekście wzorców komunikacji, znaczenia funkcjonowania w rolach i sieciach społecznych. Ukończyłam wyższe studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Ośrodku pełnię funkcję zastępcy dyrektora. Zajmuję się również rekrutacją pacjentów oraz organizacją spraw adminstracyjno-bytowych. W swoim życiu pasją pomocy osobom uzależnionym "zaraziłam się" od męża. Pamiętam go z czasów wczesnej młodości i destrukcję jaką w życiu powodowały w nim uzależnienia. Obecnie od kilkunastu lat jesteśmy ze sobą i jest on dla mnie żywym przykładem tego, iż można wydostać się z niewoli uzależnień i prowadzić satysfakcjonujące życie. Dlatego też pomagam mu w prowadzeniu naszego Ośrodka bo wiem, że każda osoba z tym problemem ma szansę na wyjście z uzależnienia, jeśli uczciwie i szczerze przyzna się do swojej choroby i poprosi o pomoc innych.

Julian Bałdyka

Jestem absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Podyplomowe Studium Terapii Par i Małżeństw oraz Seminarium Teologicznego w Ustroniu i pracuję na co dzień jako pedagog. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji, posiadam Certyfikat Psychoterapii Interpersonalnej (IPT). W swojej pracy od dwudziestu lat zajmuję się pomocą osobom uzależnionym. Sam w młodości zażywałem narkotyki i nadużywałem alkoholu więc rozumiem i jestem wyczulony na tego rodzaju problemy. W naszym Ośrodku pełnię funkcję Kierownika ds. administracyjno-bytowych oraz prowadzę grupy terapeutyczne i trening konstruktywnych zachowań. Dla osób chętnych organizuje i prowadzę zajęcia z duchowości, kładąc szczególny nacisk na odnowę moralną. Jako terapeuta par i małżeństw wspomagam naszych pacjentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz polepszeniu relacji pacjentów z bliskimi. Uważam, iż oprócz oddziaływań terapeutycznych, człowiek potrzebuje odnowy w warstwie etycznej, celem konstruktywnej zmiany orientacji życiowej, co ostatecznie pomaga w wyjściu ze spirali uzależnień.

Dorota Mita

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień. Od 9 lat prowadzę grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych, tj. terapia współuzależnienia. Prowadzę terapię indywidualną zarówno z osobami współuzależnionymi i uzależnionymi. W ośrodku Be Free zajmuję się prowadzeniem zajęć grupowych i indywidualnych w temacie DDA i współuzależnienia.

Dr n. med. lekarz psychiatra Wiktor Pałys -  absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W swojej pracy kieruję się empatią i współczuciem, co doceniane jest przez moich pacjentów. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu oddziałem zespołów astynencyjnych - oddział detoksykacyjny (detoks od alkoholu, narkotyków i dopalaczy).

Lekarz Medycyny Specjalista Psychiatra, Danuta Champlewska-Jędrzejewska - Prywatny Gabinet Psychiatryczny - współpraca - ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Małgorzata Jadrych - Pielęgniarka Dyplomowana

Lubię pracę z ludźmi. Jestem z natury osobą opiekuńczą, więc mój zawód daje mi duże możliwości realizowania siebie. Dla mnie dużą frajdą jest to, że swoje talenty i osobowość mogę wykorzystywać w pracy zawodowej. Mam dużo energii i naturalnego poczucia humoru, co podnosi na duchu pacjentów, którymi się opiekuję.

Robert Jadrych

Pracuję w Ośrodku Be Free jako wychowawca-opiekun. Sam jestem osobą, która uzależniła się od alkoholu, a terapię odbyłem własnie w Ośrodku Be Free. Pobyt w placówce zmienił moje życie na lepsze. Teraz sam mogę pomagać osobom, które przeszły to samo co ja. Dużo radości sprawia mi jak widzę, kiedy nasi pacjenci przechodzą szczerą metamorfozę, która zmienia ich życie na lepsze.

Tomasz Łazik

Pracuję w Ośrodku Be Free jako wychowawca-opiekun. Sam przeszedłem terapię w związku z uzleżnieniem od narkotyków. Terapię odbyłem w Ośrodku Be Free. Z problemem uzależnienia zetknąłem się również w życiu rodzinnym. Praca w Ośrodku daje mi dużo radości i satysfakcji widząc jak życie naszych pacjentów i ich rodzin zmienia się na lepsze.

Michał Brzeziński

Pracuję w Ośrodku Be Free jako wychowawca-opiekun. Od 11 lat pomagam w Stowarzyszeniu zajmującym się pomocą osobom bezdomnym i uzależnionym. Zajmuję się również wykonywaniem drobnych napraw i remontów. Cieszę się, że mogę być świadkiem wielu niesamowitych zmian jakie przechodzą nasi podopieczni.

Justyna Michalska

Pracuję w Ośrodku Be Free jako wychowawca-opiekun. Zajmuje się również utrzymaniem porządku i czystości w naszej placówce. Praca, która wiąże się z pomocą i wsparciem osobom uzależnionym, sprawia mi bardzo dużo satysfakcji. 

 

 

 

SKUTECZNA POMOC

535 100 111

536 100 111

4.8 / 5

Menu

Zadzwoń do nas!
☎ 536 100 111