Leczenie uzależnień

Terapia odwykowa jest przede wszystkim procesem psychologicznym, którego celem jest resocjalizacja osób uzależnionych m.in. od alkoholu czy narkotyków. Taka psychoterapia uzależnień ma pomóc powrócić do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, wypracować sposoby radzenia sobie w codziennym życiu, by w efekcie zaprzestać sięgania po używki. W Be Free - prywatnym ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz hazardu, możesz liczyć na pełne wsparcie naszego zespołu. Podobnie jak Twoja najbliższa rodzina, którą bezpłatnie otoczymy pomocą psychologiczną. Nie tylko wytłumaczymy, na czym polega terapia odwykowa, ale również skutecznie ją przeprowadzimy.

Terapia uzależnień - na czym polega?

Leczenie uzależnienia powinno rozpocząć się od wzbudzenia u alkoholika, narkomana czy hazardzisty motywacji do podjęcia walki z tą ciężką chorobą, która odbiera nie tylko radość życia, ale przede wszystkim zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji i funkcjonowania w społeczeństwie. Na czym polega terapia alkoholowa? Cały proces leczenia można sprowadzić do trzech najistotniejszych etapów.

Terapia uzależnień - jak wygląda?

 • Etap pierwszy. Zapoznanie się z problemem oraz motywacja do rozpoczęcia leczenia - wbrew pozorom jest to jeden z cięższych etapów terapii uzależnień, ponieważ w większości przypadków włącza się mechanizm obronny i osoba uzależniona zaprzecza problemowi, racjonalizuje go lub obwinia innych o taki stan rzeczy.

 • Etap drugi. Terapia podstawowa - gdy pojawia się motywacja do działania, można skupić się na kolejnym etapie, jakim jest podstawowa terapia uzależnienia, odbywająca się zazwyczaj na oddziałach terapii uzależnień bądź w zamkniętych prywatnych ośrodkach, takich jak Be Free. Faza ta obfituje w liczne zajęcia terapeutyczne w tym terapie grupowe oraz indywidualne. Opiera się na schematycznym programie skonstruowanym przez doświadczonych specjalistów i praktyków z naszej placówki. Etap ten można podzielić na dwie części, z których każda spełnia inny cel. Jedna z tych części ma na celu uświadomić pacjentowi skutki, jakie niesie za sobą jego nałóg, tak aby w efekcie mógł on zrozumieć, do jakich konsekwencji może doprowadzić jego działanie. Druga część to nauka funkcjonowania w społeczeństwie bez używek, która ma pomóc mu zachować absencję, radzić sobie z głodem alkoholowym, narkotykowym, a także z emocjami.

 • Etap trzeci. Terapia pogłębiona - następny etap odbywa się już zazwyczaj w trybie ambulatoryjnym i określany jest jako pogłębiona terapia odwykowa. Nadal są to zajęcia terapeutyczne, spotkania zarówno grupowe, jak i indywidualne, jednak program tych spotkań jest już zazwyczaj mniej sztywny i na bieżąco dostosowywany do potrzeb pacjenta. Wyjście z ośrodka terapii uzależnień to stąpanie po kruchym lodzie. Wielu z pacjentów od razu wraca do swojego nałogu, dlatego tak ważna jest dalsza terapia.

Leczenie uzależnień wiąże się czasem również z detoksykacją, czyli odtruciem organizmu. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie uzależnień fizycznych jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. Nie jest więc traktowana jako proces terapeutyczny. W uzasadnionych sytuacjach sięga się również po dodatkowe środki farmakologiczne, najczęściej wtedy, gdy u pacjenta zauważalny jest spadek lub zaburzenia nastroju - stosuje się wtedy różnego rodzaju leki przeciwdepresyjne.

Terapia alkoholowa - na czym polega?

Alkoholizm to postępująca choroba, która wynika zarówno z fizycznego, jak i psychicznego uzależnienia od alkoholu. Podobnie jak w przypadku każdego innego nałogu, tak i w przypadku alkoholizmu najważniejsze jest uświadomienie sobie problemu. Zatem, jak wygląda terapia alkoholowa, kiedy już zrozumiesz, że powinieneś rozpocząć proces odzyskiwania kontroli nad własnym życiem?

Najpierw, jeśli istnieje taka możliwość, należy podjąć decyzję o miejscu, w którym chce się podjąć leczenie.

Terapia alkoholowa - formy terapii uzależnień:

 • ambulatoryjna - w poradni leczenia uzależnień;

 • dzienna - na oddziale odwykowym;

 • stacjonarna - w całodobowym ośrodku jak np. ośrodek leczenia uzależnień Be Free, który daje możliwość rozpoczęcia terapii “od ręki”.

Niezależnie od rodzaju uzależnienia, terapia w ośrodku zamkniętym, jest zawsze najbardziej skuteczną formą. Wszystko dlatego, że jest bardzo intensywna oraz umożliwia odcięcie osoby uzależnionej od czynników zewnętrznych, pozwalając skupić się na walce z chorobą.

Jak wygląda terapia dla alkoholików w ośrodku Be Free? Nasz autorski program terapii uzależnień składa się z czterech etapów:

 • etap wstępny - jest to zazwyczaj pierwszy kontakt, który obejmuje diagnozę, zapoznanie pacjenta z modelami terapii oraz zmotywowanie go do rozpoczęcia walki z problemem;

 • etap podstawowy - obejmuje pracę z pacjentem, która pozwala mu zrozumieć uzależnienie, radzić sobie z głodem alkoholowym, zintegrować się ze społecznością. Jest to również przepracowanie własnych emocji, nauka samoakceptacji oraz eliminacja zachowań charakterystycznych dla alkoholików;

 • etap pogłębiony - jest to czas pracy nad zminimalizowaniem ryzyka sięgnięcia po używki, budowania konstruktywnego środowiska i docenienie dotychczasowych osiągnięć w walce z nałogiem;

 • etap intensywny - w tej fazie pacjent rozwija swoje umiejętności: życiowe, interpersonalne, intrapsychiczne, naprawia wyrządzone szkody i przede wszystkim przygotowuje się do życia poza ośrodkiem.

Czas trwania terapii alkoholowej jest uzależniony od wybranego pakietu i może wynosić od 2 tygodni do 4 miesięcy. Na samo zapoznanie się z pacjentem oraz jego problemami potrzeba sporo czasu, dlatego nie proponujemy krótszych pobytów, jak na przykład weekendowa terapia uzależnień. Pobyt u nas może obejmować detoks, którego celem jest przerwanie ciągu alkoholowego oraz łagodzenie psychicznych i fizycznych skutków nagłego odstawienia alkoholu. W tym celu podaje się pacjentowi dożylnie elektrolity, sole mineralne oraz witaminy, przede wszystkim witaminę B1. Ponadto w celu zminimalizowania negatywnych skutków zespołu abstynencyjnego podaje się m.in. leki nasenne, przeciwbólowe, uspokajające.

Na czym polega terapia uzależnień od narkotyków?

Narkomania to w dużym skrócie chroniczna choroba, która ma wpływ na ośrodkowy układ nerwowy człowieka. Podobnie jak w przypadku alkoholika, również narkoman na początku drogi leczenia musi uświadomić sobie swój problem. Jak leczyć uzależnienia od narkotyków?

Najpopularniejsze metody leczenia uzależnień od narkotyków:

 • model Minnesota - jest to terapia ukierunkowana na dożywotnią abstynencję. Model ten zakłada, że uzależnienie jest chorobą, dlatego narkomanów, ale także alkoholików oraz inne osoby uzależnione należy traktować z odpowiednim szacunkiem, oraz zrozumieć je;

 • model substytucyjny - terapia ta jest dość kontrowersyjnym rozwiązaniem, ponieważ zakłada, że zażywane substancje zastępowane są podawanymi dożylnie farmaceutykami, które wykazują podobne działanie. Z czasem dawki są zmniejszane, tak, aby zlikwidować głód narkotykowy, aż do całkowitego ich odstawienia. Metodzie tej na każdym etapie towarzyszy terapia psychologiczna;

 • model poznawczo-behawioralny - polega na wykorzystaniu mechanizmów powtarzania i uczenia się. W efekcie pacjent zapoznaje się z sytuacjami, w których sięga po narkotyki lub inne używki i trenuje zwalczanie tych pokus. Metoda ta często jest wspierana przez farmakologiczne sposoby leczenia uzależnień.

Wymienione rodzaje terapii uzależnień są praktykowane również w przypadku innych nałogów jak alkohol, hazard, leki.

Terapia od uzależnień - cele

Terapia leczenia uzależnień ma przede wszystkim na celu utrzymanie abstynencji. Jednak każdy lekarz od uzależnień dąży do tego, aby jego pacjent po terapii:

 • wykazywał zdolność do utrzymania abstynencji;

 • potrafił rozwiązywać problemy osobiste;

 • rozwijał zdolność do zdrowego życia;

 • zmierzał do polepszenia zdrowia psychicznego.

Terapie uzależnień - jakie nałogi jeszcze obejmują?

Alkoholizm i narkomania to najczęściej spotykane w naszym ośrodku uzależnienia. Leczenie może jednak obejmować również inne rodzaje nałogów. Zawsze wtedy, gdy uzależnienie powoduje problemy w życiu czy to rodzinnym, czy zawodowym, powinno się sięgnąć po pomoc.

Uzależnienie - leczenie może obejmować:

 • alkoholizm,

 • narkomanię,

 • lekomanię,

 • uzależnienie od hazardu,

 • zakupoholizm,

 • pracoholizm,

 • seksoholizm,

 • uzależnienie od Internetu.

W Be Free specjalizujemy się w leczeniu uzależnienia od alkoholu, narkotyków (z wyłączeniem osób uzależnionych od heroiny oraz innych opiatów, jak też dopalaczy, gdyż te wymagają długofalowej terapii) oraz hazardu.

Uzależnienie - jak leczyć osoby współuzależnione?

Współuzależnienie dotyczy najbliższych uzależnionej od alkoholu czy narkotyków osoby - żony/męża, partnera/partnerki i polega na całkowitym podporządkowaniu swojego życia. Jeśli więc masz w domu osobę uzależnioną, a ty sam czujesz się nadmiernie odpowiedzialny za innych, obwiniasz swojego partnera o życiowe niepowodzenia, izolujesz się od ludzi, nie radzisz sobie z własnymi emocjami i odrzucasz wszelkie okazane wsparcie, to jesteś osobą współuzależnioną. Dla pełnego wyleczenia swojej drugiej połówki dobrze jest podjąć terapię, która przypomina tę dla osób uzależnionych, jednak nie jest prowadzona wspólnie. W Be Free wiemy, jak ważne jest przechodzenie przez leczenie razem i że zwiększa ono wyjście z nałogu, dlatego bezpłatnie otaczamy wsparciem psychologicznym bliskich osoby uzależnionej, która decyduje się u nas podjąć terapię.

Terapie od uzależnień - co dalej?

Wiedza na temat tego, jak leczyć uzależnienie i przejście przez wszystkie etapy terapii to nie wszystko. Po odbytym leczeniu pacjent nadal pozostaje osobą uzależnioną. Niestety nie istnieje żaden magiczny sposób, który da Ci gwarancję pozostania w trzeźwości. Systematyczna praca nad sobą, stosowanie się do wskazówek terapeuty, ale także szukanie wsparcia i uczestnictwo w różnego rodzaju mityngach dla osób uzależnionych, niewątpliwie może Ci w tym pomóc. Tym samym nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy terapia alkoholowa pomaga, ponieważ każdy jest inny i inaczej poradzi sobie ze swoimi problemami. Zdarzają się osoby, które po wyjściu natychmiast wracają do starych nawyków, jednak zdecydowana część naszych pacjentów cieszy się nowym życiem w trzeźwości.

Leczenie od uzależnień z pomocą specjalistów z ośrodka Be Free

Terapie uzależnień można podjąć w państwowych placówkach, jednak jest tam problem z wolnymi miejscami. Oczekiwanie na terapię może znacznie się wydłużyć, dlatego dobrze jest skorzystać z ośrodków komercyjnych jak ośrodek Be Free, gdzie niemalże od razu można rozpocząć leczenie. Wprawdzie wiąże się to z opłatami, niemniej jednak Twoje zdrowie należy do wartości, które nie mają ceny. Nasze wieloletnie doświadczenie zdobywane w klinikach i prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień, pomoże Ci odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Menu

Zadzwoń do nas!
☎ 536 100 111