Odwyk narkotykowy

Narkomania to uzależnienie psychiczne oraz fizyczne od substancji odurzających. Do najczęściej zażywanych narkotyków należy zaliczyć marihuanę, amfetaminę, LSD, dopalacze oraz kokainę. Jak w przypadku innych rodzajów uzależnień tak i w tym zaczyna się od niewinnych eksperymentów z narkotykami, kończących się kompletnym uzależnieniem, którego nie da się pokonać samodzielnie. Jedynym rozwiązaniem staje się odwyk od narkotyków przeprowadzony przez profesjonalistów w odpowiednim ośrodku, takim jak Be Free. Z pomocą naszych specjalistów uwolnisz się nie tylko od narkotyków, ale także alkoholu czy hazardu. Zapoznaj się z naszym ośrodkiem i dowiedz się, jak wygląda odwyk narkotykowy, ile trwa i jak się na niego dostać.

Odwyk narkotykowy - co to jest?

Odwyk narkotykowy inaczej terapia leczenia uzależnienia od narkotyków to długotrwały proces, którego celem jest zarówno oczyszczenie organizmu ze szkodliwych substancji zawartych w narkotykach, jak i psychoterapia, która ma pozwolić poznać mechanizmy uzależnienia, nauczyć tego, jak z nim walczyć i jak przystosować się do nowej rzeczywistości w trzeźwości. Odwyk jest poprzedzony konsultacją z psychoterapeutą, który na podstawie przeprowadzonego wywiadu jest w stanie ustalić stopień uzależnienia i konkretny indywidualny plan leczenia.

Odwyk narkotykowy - jak wygląda?

Wychodzenie z uzależnienia od narkotyków zawsze zaczyna się od diagnozy problemu i jest procesem długotrwałym. Wyróżnia się trzy jego etapy:

 • detoksykację - detoks jest pierwszym krokiem w leczeniu uzależnień (alkoholizmu i narkomanii). Polega na gwałtownym odstawieniu zażywanych psychoaktywnych środków, które niesie za sobą ryzyko występowania nieprzyjemnych dolegliwości jak bezsenność, gorączka, drżenie mięśni, bóle, uczucie zimna i wiele innych określanych mianem zespołu abstynencyjnego. Objawy te są łagodzone za pomocą środków farmakologicznych. Uzupełniany jest wtedy przede wszystkim poziom elektrolitów oraz witamin, w celu odbudowania gospodarki metabolicznej, a w niektórych przypadkach również środki nasenne, przeciwdepresyjne czy przeciwbólowe. Zanim jednak to nastąpi, oprócz wywiadu lekarskiego, pacjentowi często zleca się badania m.in. krwi czy narządów wewnętrznych, które mogły zostać uszkodzone w wyniku długotrwałego zażywania psychoaktywnych substancji. Nad całym procesem detoksu czuwa zespół lekarzy, ale także psychoterapeutów;

 • rehabilitację - ten etap wiąże się z rozpoczęciem właściwej terapii, na którą składa się wiele elementów. Obejmuje to m.in. terapię indywidualną, jak i zajęcia grupowe, które mają na celu przekazać wiedzę na temat uzależnień, ich mechanizmów, ale także sposobów radzenia sobie z nimi. To również etap, w którym osoba uzależniona trenuje swoje umiejętności interpersonalne i uczy się na nowo funkcjonowania w społeczeństwie. Odbywające się liczne spotkania i terapie mają na celu również pomóc określić poszczególnym osobom ich życiowe cele, tak by po wyjściu z ośrodka skupiły się na nich i realizując plan, zapomniały o sięganiu po używki;

 • postrehabilitację - etap ten obejmuje powrót do życia poza ośrodkiem i bez uzależnienia. W tym celu pacjent musi wykorzystać w praktyce wiedzę, którą uzyskał podczas etapu rehabilitacji. Przede wszystkim chodzi tutaj o asertywność, czyli sposób umiejętnego odmawiania dotychczasowych używek. Po wyjściu z ośrodka na każdym kroku może czekać Cię pokusa sięgnięcia po stare zwyczaje, dlatego tak ważne są wypracowane w ośrodku cechy, jak asertywność, systematyczność i dyscyplina.

Metody leczenia uzależnień od narkotyków

Wybór metody leczenia osób uzależnionych od narkotyków jest zawsze podyktowany takimi czynnikami jak: rodzaj zażywanych substancji psychoaktywnych, stopień zaawansowania nałogu, a także stopień wyniszczenia organizmu osoby uzależnionej.

Odwyk może być przeprowadzony za pomocą jednej z następujących metod:

 • model Minnesota – jest to metoda leczenia uzależnień, która powstała na przełomie lat 40. i 50. XX wieku w stanowym szpitalu w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkował ją pracujący tam psycholog i lekarz psychiatra. W Polsce przyjęła się w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku i do dzisiaj jest praktykowana w wielu ośrodkach leczenia uzależnień. Głównym założeniem tej metody jest traktowanie narkomanii jako postępującej choroby, a osobę uzależnioną, jak każdego innego człowieka z przewlekłą chorobą. Celem jest osiągnięcie całkowitej abstynencji, a sama terapia odbywa się w kameralnych grupach. Co więcej, model ten zakłada również udział osób najbliższych pacjentowi;

 • terapia substytucyjna – ta metoda wywołuje sporo kontrowersji, ponieważ obejmuje farmakologiczne leczenie. Polega na podawaniu osobie uzależnionej leków, które mają podobne właściwości i działanie co zażywane wcześniej opioidy. Dawki są stopniowo zmniejszane, aż do całkowitego zaprzestania ich podawania. Farmakologia jest wspierana odpowiednią opieką psychologiczną, socjalną, a także medyczną. Mimo kontrowersji, jakie wywołuje ta forma, wykazuje ona dość wysoką skutecznością w leczeniu uzależnień. Metoda ta może wiązać się z długofalowym przyjmowaniem leków. Czas jej trwania ustalany jest indywidualnie na podstawie reakcji na zlecone dawki;

 • terapia poznawczo-behawioralna – model ten ma na celu uzmysłowić pacjentom, w jakich sytuacjach sięgają oni po używki i utrwalając tę wiedzę, pomóc w unikaniu tych sytuacji i radzeniu sobie z nimi. Jest to krótkoterminowe podejście, dlatego łatwe do zastosowania w przypadku większości programów terapeutycznych. Jest to metoda zorientowana na cel i skoncentrowana na realnych, bezpośrednich problemach związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Ponadto można ją stosować w połączeniu z farmakologią. Składa się z dwóch elementów: analizy funkcjonalnej oraz treningu umiejętności;

 • model społeczności terapeutycznej - model ten praktykowany jest raczej w przypadku leczenia długoterminowego i w ośrodku Be Free jest nam bardzo bliski. Opiera się na funkcjonowaniu w społeczności - istotną rolę odgrywa informacja zwrotna od jej członków oraz wzajemna pomoc w zdrowieniu. Każdy odgrywa w tej metodzie ważną rolę - zarówno inni pacjenci, jak i personel. Osoba uzależniona poddana tej metodzie jest odpowiedzialna za swoją zmianę, a ta z kolei przyczynia się do zmiany innych osób ze społeczności. Zdrowienie jest więc uwarunkowane nie tylko tym, czego pacjent nauczy się podczas przebywania w społeczności, ale również tym, w jaki sposób się tego uczy i gdzie. Model społeczności terapeutycznej zakłada, że podobnie jak negatywne wzory (w tym wypadku zażywanie narkotyków) zostały nabyte w społeczności, tak i społeczność może skłonić do zaprzestania ich zażywania.

Ile trwa odwyk narkotykowy?

Czas trwania odwyku to kwestia indywidualna. Wpływa na niego rodzaj zażywanych opioidów oraz stopień zaawansowania uzależnienia. Ośrodki terapii leczenia uzależnień proponują więc odwyk:

 • krótkoterminowy - trwa od 6 do 8 tygodni i w przypadku zażywania twardych narkotyków może okazać się nieskuteczny. Można traktować to jako wstęp do dalszej terapii lub do utrwalenia i wzmocnienia jej efektu po kilku miesiącach, czy latach od jej odbycia;

 • średnioterminowy - leczenie to trwa nie dłużej niż 8 miesięcy i jest to bardzo intensywny proces;

 • długoterminowy - są to terapie trwające do 2 lat. Zazwyczaj tak długa terapia dotyczy osób zażywających twarde narkotyki, pacjentów, którzy po odbytej terapii wrócili do nałogu lub tych, dla których średnioterminowe leczenie było niewystarczające.

W ośrodku Be Free możesz poddać się krótko- lub średnioterminowej terapii. Nie podejmujemy się długoterminowej, dlatego też nie prowadzimy terapii osób uzależnionych od heroiny, opiatów czy dopalaczy, bo te wymagają właśnie długotrwałego odwyku.

Ile trwa odwyk narkotykowy zamknięty w naszym ośrodku? W zależności od Twoich potrzeb możesz wybrać:

 • pobyt dwutygodniowy,

 • pobyt 4-tygodniowy,

 • pobyt 6-tygodniowy,

 • pobyt 2-miesięczny z możliwością przedłużenia do 4 - miesięcy.

Nasz autorski program uwzględnia 2-miesięczny odwyk, obejmujący zajęcia w grupach terapeutycznych, psychoedukację połączoną z ćwiczeniami, grupy zadaniowe oraz terapię indywidualną. Możliwa jest krótsza wersja programu, trwa ona wtedy miesiąc. Zalecamy jednak odbyć cały 2-miesięczny odwyk, dzięki któremu zwiększysz swoje szanse na powrót do zdrowia.

Gdzie szukać pomocy dla narkomana? Ośrodek leczenia uzależnień Be Free

W prywatnym ośrodku leczenia uzależnień Be Free możesz liczyć na całkowitą anonimowość, przyjazną, domową atmosferę, a przede wszystkim na skuteczny odwyk. Narkotyki potrafią zniszczyć człowieka i my coś o tym wiemy. Część z nas sama walczyła z tym nałogiem w przeszłości, dlatego doskonale rozumiemy, co czujesz. Terapie, jak i całe turnusy odbywają się w kameralnym gronie, dzięki czemu możesz poczuć tu domową atmosferę. Sam ośrodek usytuowany jest wśród pięknych okoliczności przyrody, które pozytywnie wpływają na proces powrotu do zdrowia. Nasza kadra to certyfikowani specjaliści terapii uzależnień, psycholodzy, psychiatrzy, interniści, pielęgniarki oraz wychowawcy. Oprócz licznych terapii grupowych oraz indywidualnych zapewniamy warsztaty psychologiczne oraz sporą porcję rozrywki. Przy wyborze ośrodka najważniejszy jest program terapii dostosowany do Twoich potrzeb, ale również to, ile trwa odwyk narkotykowy, bowiem zbyt krótki może okazać się nieskuteczny. Dobrze jest również wybrać ośrodek, w którym na miejscu będzie możliwość wykonania detoksu pod okiem lekarzy, a Be Free spełnia ten wymóg. Ponadto w ośrodku powinna panować przyjazna atmosfera, zachęcająca do przebywania w nim i dająca poczucie bezpieczeństwa, a także odpowiednie warunki socjalne i żywieniowe. W ośrodku Be Free spełniamy wszystkie standardy, a warunki staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb naszych pacjentów.

Wiesz już, jak wygląda odwyk narkotykowy w naszej placówce i czego możesz się u nas spodziewać. Wystarczy już tylko uzbroić się w ogromne pokłady motywacji, zapisać na leczenie w naszym ośrodku i rozpocząć drogę do zerwania z nałogiem.

4.0/5 (203 oceny)

SKUTECZNA POMOC

535 100 111

536 100 111

4.8 / 5

Menu

Zadzwoń do nas!
☎ 536 100 111