Plan dnia

 Plan dnia

poniedziałek

09:00 - 09:30   śniadanie,

09.30 –13:00  grupa terapeutyczna, trening konstruktywnych zachowań,

13:00 – 14:00  obiad, sjesta,

14:00-15:30 grupa terapeutyczna, trening konstruktywnych zachowań, 

15:30 - 17:00 modele oddziaływań terapeutycznych, grupy wsparcia, terapia egzystencjalna 

17:00-19:00 terapia indywidualna i/lub czas wolny

19:00 – 19:30 kolacja,

19:30 – 23:00  czas wolny,
23.00 – 07:00  cisza nocna,

wtorek

09:00 - 09:30   śniadanie,

09.30 –13:00   grupa terapeutyczna, psychoedukacja, metody relaksacji
13:00 – 14.00  obiad, sjesta,

14:00 – 16:00  psychoedukacja,

16:00-19:00  terapia indywidualna i/lub czas wolny

19:00 – 19:30 kolacja,

19:30 – 23:00 czas wolny,
23.00 – 07.00  cisza nocna,

środa

09:00 - 09:30   śniadanie,

09.30 –13:00  społeczność terapeutyczna,

13:00 – 14:00  obiad, sjesta,
14:00 – 17:00 społeczność terapeutyczna

17:00 - 19:00 terapia indywidualna i/lub czas wolny
19:00 – 19:30 kolacja,

19:30 – 23:00 czas wolny
23.00 – 07:00  cisza nocna

czwartek

09:00 - 09:30   śniadanie,

09.30 –13:00  grupa terapeutyczna,  psychoedukacja,
13:00 – 14:00  obiad, sjesta,

14:00 – 16:00  psychoedukacja

16:00 - 19:00 czas wolny
19:00 – 19:30 kolacja,

19:30 – 23:00 czas wolny,
23.00 – 07.00  cisza nocna,

piątek

09:00 - 09:30   śniadanie,

09.30 –13:00  grupa terapeutyczna - nawroty

13:00 – 14:00  obiad, sjesta,

14:00 – 16:00  psychoedukacja - nawroty

16:00 - 19:00  terapia indywidualna i/lub czas wolny
19:00 – 19:30 kolacja,

19:30 – 23:00 czas wolny,
23.00 – 07:00  cisza nocna,

sobota

09:00 - 09:30   śniadanie,

09:30 – 13:00  grupa terapeutyczna, trening konstruktywnych zachowań
13:00 – 14:00  obiad,

14:00 – 19:00  terapia indywidualna, konsultacje - współuzależnienie  i/lub czas wolny, odwiedziny, wycieczki, sport,

19:00 – 19:30 kolacja,

19:30 – 24:00 czas wolny,

24:00 - 08:00 cisza nocna
 

niedziela

09:00 - 09:30   śniadanie,

9:30 - 13:00 czas wolny, odwiedziny, wycieczki, sport,

13:00 – 14:00  obiad,

14:00 – 19:00  czas wolny, odwiedziny, wycieczki, sport / terapia indywidualna/terapia współuzależnienia (bliscy, rodziny pacjentów),

19:00 – 19:30 kolacja,
19:30 – 23:00 czas wolny,
23.00 – 07:00  cisza nocna.

 

 

 

 

SKUTECZNA POMOC

535 100 111

536 100 111

4.8 / 5

Menu

Zadzwoń do nas!
☎ 536 100 111