Regulamin ośrodka

REGULAMIN OŚRODKA

I. Zgłaszam się dobrowolnie do Ośrodka, ponieważ wiem, że potrzebuję pomocy.

Terapia, z której chcę skorzystać polega na uczestniczeniu w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych, grupowych i indywidualnych. Zobowiązuję się uczestniczyć w zajęciach ujętych w programie, a także zgłaszać się na rozmowę osobistą z terapeutą. Postaram się w tych rozmowach być całkowicie szczery i otwarty.

II. Jestem poinformowany, że pracownicy Ośrodka powiadamiają się wzajemnie o wszystkim, co o mnie wiedzieć muszą, aby można było udzielić mi w pełni skutecznej pomocy. Jest sprawą oczywistą, że obowiązuje ich etyka zawodowa. Pacjent ma prawo poprosić o rozmowę terapeutę, psychologa lub kierownictwo Ośrodka.

III. Jestem gotowy podporządkować się społeczności, ponieważ wiem, że wspólnota ludzi w tym Ośrodku jest zasadniczym czynnikiem prowadzącym do uzdrowienia w aspekcie psychicznym, społecznym i fizycznym. Chcę czynić to, czego wymaga społeczność i rezygnować z tego, co jej szkodzi.

W oparciu o przedstawione zasady, ustalono regulamin zachowania w Ośrodku, obowiązujący każdego pacjenta:

 • podczas pobytu w Ośrodku zobowiązuję się nie posiadać ani też zażywać czy podawać dalej jakichkolwiek narkotyków, leków psychoaktywnych, dopalaczy oraz alkoholu oraz uprawiać hazardu. Przekroczenie tej zasady może oznaczać natychmiastowe usunięcie z Ośrodka,
 • nie będę prowadzić rozmów dotyczących nałogowej przeszłości, powstrzymam się od wszystkich zachowań związanych z tym okresem (sposób ubierania się, noszenie emblematów, słuchanie rodzajów muzyki),
 • podczas pobytu w Ośrodku powstrzymam się od jakichkolwiek pozamałżeńskich kontaktów seksualnych, mając świadomość że mogłoby to w istotny sposób przeszkodzić mi lub innym osobom w korzystaniu z terapii,
 • teren Ośrodka opuszczę tylko w towarzystwie pracownika lub pacjenta z wyższego etapu,
 • lekarstwa przepisane przez lekarza, będę stosować tylko za wiedzą i zgodą kierownictwa. Posiadane leki oddaję na przechowanie. Będą one wydawane według zaleconej dawki.
 • odwiedziny osób spoza Ośrodka (rodzina, bliscy, partner życiowy) będę ustalał i przyjmował po uprzedniej rozmowie i zgodzie kierownictwa,
 • wszelkie przesyłki pocztowe, adresowane do mnie, będą kontrolowane przez pracownika w mojej obecności,
 • pracownik ma prawo w każdej chwili wejść do mojego pokoju i przeprowadzić kontrolę,
 • powstrzymam się od agresji słownej i fizycznej wobec współmieszkańców. Przekroczenie tej zasady może spowodować konieczność opuszczenia Ośrodka,
 • powstrzymam się od używania wulgaryzmów,
 • członkowie społeczności mają prawo, w wypadku podejrzeń obowiązek, zgłoszenia wychowawcy swoich wątpliwości co do trzeźwości innych pacjentów,
 •  uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu, planu dnia, a także umów i ustaleń społeczności oraz kadry terapeutycznej, zobowiązani są oni również do ich wzajemnego egzekwowania od siebie,
 •  decyzje o konsekwencjach wobec osób łamiących normy podejmowane są podczas społeczności i grup terapeutycznych,
 • wobec osób łamiących naruszanie norm regulaminowych oraz ustaleń społeczności  będą wyciągane konsekwencje w postaci upomnienia, żółtej kartki. W wyniku dalszego uporczywego łamania norm regulaminowych, może nastąpić konieczność opuszczenia Ośrodka,
 • pacjent ma możliwość anulowania upomnienia bądź żółtej kartki, poprzez wykonanie dodatkowego zadania terapeutycznego zaleconego przez terapeutę,
 • pieniądze pacjentów (karty płatnicze itp.) są przechowywane w sejfie na okres pierwszego etapu (około dwa tygodnie) i wydawane przez wychowawcę/terapeutę dyżurnego na ustalone wcześniej zakupy,
 • pacjenci zobowiązują się do nie pożyczania sobie wzajemnie pieniędzy oraz sponsorowania innych pacjentów,
 • o nieobecności na posiłkach głównych należy powiadomić wychowawcę/terapeutę dyżurnego,
 • na pierwszym etapie terapii (około 2 tygodnie) nie ma możliwości wyjazdu na przepustkę, z wyjątkiem sytuacji wyższego rzędu,
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do poddania każdego mieszkańca domu badaniom na obecność substancji psychoaktywnej ,
 • nie wchodzimy do pokojów innych osób,
 • za straty i zniszczenia materialne odpowiada ich sprawca,
 •  w przypadkach wątpliwych i niejednoznacznych sytuacji funkcjonuje zasada odpowiedzialności zbiorowej,
 • uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania czystości i higienicznego trybu życia oraz do utrzymywania porządku,
 • pacjenci powinni ubierać się w sposób nie prowokujący, zarówno w aspekcie seksualnym jak i przypominającym ubiór z okresu zażywania ,
 • nie wolno spożywać posiłków poza jadalnią,
 •  cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 7:00,
 •  ilość wypijanej kawy dziennie nie może przekroczyć 3 kaw (maksymalnie z dwóch łyżeczek), przy czym ostatnią kawę należy wypić do godz. 18:00,
 • oglądanie telewizji w pokoju kominkowym winno nie naruszać zasad współżycia społecznego ( np. zbyt głośna muzyka lub muzyka, filmy kojarzące się z okresem zażywania),
 •  w pokoju kominkowym zabrania się :

- spożywania posiłków,

- spania.

 • na terenie Ośrodka nosimy obuwie zmienne,
 • decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczestników programu i funkcjonowania Ośrodka zatwierdza kierownictwo, które w każdym przypadku podejmuje ostateczna decyzję,
 • będę się stosował do poleceń pracowników,
 • kierownictwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez pacjenta w Ośrodku po zakończeniu jego pobytu,
 • kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

 

 

 

 

Menu

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij