Jak wygląda terapia

Oferta Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień Be Free skierowana jest do osób dorosłych, które ukończyły 22 rok życia i borykają się z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków oraz hazardu.

Ośrodek nie prowadzi terapii osób uzależnionych od heroiny oraz innych opiatów, jak też dopalaczy - dla tych pacjentów preferowana jest terapia długoterminowa.

Otaczamy wsparciem rodziny osób leczących się w naszym Ośrodku, oferując bezpłatne spotkania indywidualne z psychologiem oraz terapeutą. Organizujemy także  warsztaty dla osób współuzależnionych. Otaczamy opieką pacjentów po ukończeniu terapii, służąc wsparciem i organizowaniem bezpłatnych spotkań i konsultacji oraz grup wsparcia.

Oferta Prywatnej Kliniki Leczenia Uzależnień Be Free zawiera:

 • pobyt dwutygodniowy (turnus motywacyjny),
 • terapię stacjonarną (całodobową) trwającą 1 m-c (4 tygodnie),
 • terapię stacjonarną (całodobową) trwającą 6 tygodni,
 • pobyt 2 miesięczny (8 tygodni) z możliwością przedłużenia do 4 - miesięcy.

Zapewniamy:

- program społeczności skonstruowany przez doświadczonych specjalistów i praktyków  (Od ponad 30 lat funkcjonujący w Polsce),

- terapię indywidualną i grupową,

- możliwość konsultacji specjalistycznych,

- możliwość kontynuacji terapii na kolejnych etapach,

- bazę lokalową i logistyczną zapewniającą sprawne i profesjonalne leczenie.

Warunki pobytu

 • pokoje 1,2 osobowe, TV, Wi-Fi, możliwość korzystania z laptopa, telefonu komórkowego,
 • kameralnie i rodzinnie, w sumie nie więcej niż 12 osób w Ośrodku liczącym 500 m2,
 • anonimowść, poczucie bezpieczeństwa, komfortowe warunki,
 • opiekę certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, psychologa, lekarza psychiatry, lekarza internisty, pielęgniarek, wychowawców,
 • bezpłatne wsparcie i konsultacje po ukończeniu terapii do momentu uzyskania trwałej abstynencji pacjenta,
 • bezpłatna terapia rodzin i bliskich osób uzależnionych (terapia współuzależnienia, wsparcie psychologiczne),
 • możliwość przepustek w trakcie terapii, 
 • warsztaty i treningi,
 • oferta dostosowana indywidualnie do potrzeb,
 • zwolnienie lekarskie,
 • konsultacje psychologiczne oraz psychiatryczne,
 • możliwość płatności w kilku ratach,
 • profesjonalna siłownia,
 • worek bokserski,
 • boisko,
 • tenis stołowy,
 • ogród i park na terenie posesji nad samym jeziorem,
 • rowery turystyczne,
 • dostęp do pomostów, możliwość wędkowania w czasie wolnym,
 • wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), możliwość przygotowywania posiłków między posiłkami głównymi w cenie pobytu,
 • napoje, kawa, herbata,  słodycze,
 • możliwość korzystania z pralki, proszek do prania,
 • możliwość korzystania z żelazka i deski do prasowania,
 • możliwość korzystania z lodówki i mikrofalówki,
 • możliwość korzystania z kilkudniowych zjazdów dla osób w nawrocie choroby,
 • duży parking strzeżony,
 • pomoc w organizacji wyjazdów do kina, centrów handlowych, basenów, sauny, jacuzzi.

Nasz profesjonalny program przygotowany jest w cyklu 2 miesięcznym obejmującym  zajęcia w grupach terapeutycznych , psychoedukację połączoną z ćwiczeniami,  grupy zadaniowe oraz terapię indywidualną.

Istnieje także wersja skrócona programu trwająca 1 miesiąc oraz 6 tygodni  przy intensywniejszej pracy własnej pod kontrolą terapeutów. Zaleca się jednak przebycie całego 2 miesięcznego  cyklu, tylko wtedy rokowania są silniejsze i zwiększa się szansa na uwolnienie od nałogu.

 Czas wolny i rekreacja

W weekendy oraz w tygodniu wieczorem w miarę potrzeb organizowane są w ramach terapii wyjścia na spacery i wyjazdy poza teren Ośrodka (kino, basen, zwiedzanie okolicy) ponadto w czasie wolnym możliwe są odwiedziny osób bliskich oraz wycieczki, rajdy, promowanie zdrowego stylu życia, udział w nabożeństwach itp.

Każde opuszczenie Ośrodka możliwe jest  pod opieką terapeuty, wychowawcy lub pacjenta z wyższego etapu lub w dniu odwiedzin pod opieką członka rodziny. Możliwe jest uzyskaie przepustki na wyjazdy do domu w weekendy.

Program terapii składa się z czterech etapów:

1. Etap wstępny:

 • pierwszy kontakt,
 • diagnoza i wstępna mapa problemów,
 • obserwacja uczestnicząca, zapoznanie się z modelem terapii,
 • ugruntowanie motywacji do leczenia.

2. Etap podstawowy - ­ praca ze zrozumieniem własnego uzależnienia i radzenie sobie z impulsem i głodem:

 • integracja w społeczności,
 • rozpoznanie własnego uzależnienia,
 • wspieranie wczesnej abstynencji,
 • akceptacja procesu terapii,
 • poznawanie siebie samego, nauka samoakceptacji m.in. własnej problematyki, własnych granic, słabości i silnych stron, indywidualności i oryginalności, specyficznych struktur nałogu, rozwijanie pozytywnego poczucia własnej wartości, uczenie się prawdy o swoich zróżnicowanych uczuciach i obchodzenia się z nimi
 • osiąganie nowej identyfikacji,
 • eliminowanie zachowania charakterystycznego dla osobowości uzależnionej,
 • rozwijanie zdolności rozwiązywania konfliktów,
 • akceptacja innych, liczenie się ze zdaniem drugiego człowieka, okazywanie szacunku,
 • uczenie się rozróżniania negatywnych i pozytywnych wpływów.

3. Etap pogłębiony

 • praca nad redukcją zachowań ryzykownych,
 • budowanie konstruktywnego środowiska,
 • utwierdzenie dotychczasowych osiągnięć,
 • autentyczność i zgodność z samym sobą,
 • nabywanie zdolności odcięcia się od innych osób i negatywnych wpływów a także umiejętności chronienia siebie,
 • nauka wczuwania się w problemy i uczucia innych (empatia),
 • konsekwentne dalsze prowadzenie pracy terapeutycznej wobec siebie samego: przepracowanie przeszłości i intensywniejsze włączenie wcześniejszych więzi osobowych w proces terapeutyczny (m.in. uzdrowienie wewnętrznych zranień, wyjaśnienie relacji z rodzicami, krewnymi, partnerem życiowym, dążenie do pojednania itp.),
 • radzenie sobie z napięciami i przezwyciężanie rozczarowań (poszerzanie tolerancji na frustrację).
 • pozytywne współtworzenie życia grupowego (odkrywanie i realizowanie zdolności i talentów). Zwiększanie umiejętności zapobiegania nawrotom.

4. Etap intensywny

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
 • rozwijanie umiejętności intrapsychicznych,
 • rozwijanie umiejętności życiowych,
 • naprawianie szkód,
 • zmiana postaw autodestrukcyjnych,
 • zmiana destrukcyjnych form relacji z otoczeniem,
 • budowanie pozytywnej wizji własnej osoby i życia,
 • przygotowanie do życia poza ośrodkiem,
 • intensywniejszy trening zachowania w realnych warunkach, np. samodzielne przepustki,
 • pogłębianie realistycznego myślenia i postępowania,
 • zaangażowanie w indywidualny plan rozwoju samego siebie pod względem duchowym, intelektualnym, społecznym itp.,
 • wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie z objawami przewlekłego zespołu abstynencyjnego,
 • osiągnięcie zdolności decydowania i ponoszenia następstw podjętych decyzji, podejmowanie odpowiedzialności,
 • opracowanie nowej perspektywy życiowej według realnej oceny swoich możliwości,
 • pierwsze kroki w urzeczywistnieniu tej perspektywy.

Warsztaty psychologiczne - niektóre tematy

 • poznanie siebie i trening motywacyjny,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • poszerzanie kompetencji społecznych - ćwiczenie zachowań asertywnych,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • inteligencja emocjonalna – wzbudzanie empatii,
 • praca z emocjami: trening kontroli złości,
 • treningi konstruktywnych zachowań (radzenie sobie z lękiem, poczuciem winy, wstydem itp.),
 • elementy treningu wnioskowania moralnego,
 • trening rozwiązywania problemów,
 • techniki relaksacyjne.

Menu

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij