Regulamin ośrodka

REGULAMIN OŚRODKA

I. Zgłaszam się dobrowolnie do Ośrodka, ponieważ wiem, że potrzebuję pomocy.

Terapia, z której chcę skorzystać polega na uczestniczeniu w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych, grupowych i indywidualnych. Zobowiązuję się uczestniczyć w zajęciach ujętych w programie, a także zgłaszać się na rozmowę osobistą z terapeutą. Postaram się w tych rozmowach być całkowicie szczery i otwarty.

II. Jestem poinformowany, że pracownicy Ośrodka powiadamiają się wzajemnie o wszystkim, co o mnie wiedzieć muszą, aby można było udzielić mi w pełni skutecznej pomocy. Jest sprawą oczywistą, że obowiązuje ich etyka zawodowa. Pacjent ma prawo poprosić o rozmowę terapeutę lub kierownictwo Ośrodka.

III. Jestem gotowy podporządkować się społeczności, ponieważ wiem, że wspólnota ludzi w tym Ośrodku jest zasadniczym czynnikiem prowadzącym do uzdrowienia w aspekcie psychicznym, społecznym i fizycznym. Chcę czynić to, czego wymaga społeczność i rezygnować z tego, co jej szkodzi.

W oparciu o przedstawione zasady, ustalono regulamin zachowania w Ośrodku, obowiązujący każdego pacjenta:

 • podczas pobytu w Ośrodku zobowiązuję się nie posiadać, nie zażywać oraz nie podawać dalej jakichkolwiek narkotyków, leków psychoaktywnych, dopalaczy, alkoholu oraz uprawiać hazardu. Przekroczenie tej zasady równoznaczne jest z natychmiastowym przerwaniem terapii,

 • w przypadku przerwania terapii w związku ze złamaniem abstynencji, powrót na terapię do Ośrodka możliwy będzie po minimum 8 tygodniach,

 • powstrzymam się od agresji słownej i fizycznej wobec współmieszkańców. Przekroczenie tej zasady może spowodować konieczność przerwania terapii,

 • utrudnianie prowadzenia zajęć, demotywowanie innych pacjentów, bezpodstawne podważanie filozofii i zasad terapii, oraz nierealizowanie przedstawionych zadań i ćwiczeń a także brak postępów w terapii mogą być przyczyną przerwania terapii,
 • teren Ośrodka opuszczę tylko w towarzystwie pracownika lub pacjenta z wyższego etapu. Osoby wychodzące poza obszar Ośrodka winny robić to w grupie liczącej minimum 2 osoby zgłaszając to terapeucie/opiekunowi dyżurnemu oraz wpisując się do zeszytu przepustek. Powrót do Ośrodka winien nastąpić najpóźniej do godz. 20:00. Na pomoście można przebywać dłużej tj. do godz. 22:00. Po powrocie każda osoba winna zgłosić się do pracownika na dyżurze, który może sprawdzić stan trzeźwości.

 • przepustka lub odwiedziny obejmujące nocleg z rodziną poza Ośrodkiem, możliwe będą po okresie 4 tygodni terapii,

 • samowolne opuszczenie Ośrodka bez poinformowania i zgody pracownika Ośrodka może być przyczyną przerwania terapii,

 • podczas wyjścia poza teren Ośrodka zabrania się pacjentom dokonywania samodzielnych zakupów w aptekach, w razie potrzeby pracownicy Ośrodka dokonają potrzebnych zakupów na rzecz pacjentów,

 • cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 7:00, w sobotę od 24:00 do 8:00,
 • lekarstwa przepisane przez lekarza, będę stosować tylko za wiedzą i zgodą kierownictwa. Posiadane leki oddaję na przechowanie. Będą one wydawane według zaleconej dawki.
 • odwiedziny osób spoza Ośrodka (rodzina, bliscy, partner życiowy) będę ustalał i przyjmował po uprzedniej rozmowie i zgodzie kierownictwa,
 • wszelkie przesyłki pocztowe, adresowane do mnie, będą kontrolowane przez pracownika w mojej obecności,
 • pracownik ma prawo w każdej chwili wejść do mojego pokoju i przeprowadzić kontrolę,
 • nie będę palił papierosów na terenie budynku (palenie papierosów dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych),
 • nie będę pił napojów energetyzujących,
 • nie będę stosował odżywek zawierających substancje stymulujące,
 • członkowie społeczności mają obowiązek, w przypadku podejrzeń, zgłoszenia opiekunowi/terapeucie dyżurnemu swoich wątpliwości co do trzeźwości innych pacjentów,
 • uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu, planu dnia, a także umów i ustaleń społeczności oraz kadry terapeutycznej, zobowiązani są oni również do ich wzajemnego egzekwowania od siebie,
 • wobec osób łamiących naruszanie norm regulaminowych oraz ustaleń społeczności  będą wyciągane konsekwencje w postaci upomnienia. W wyniku dalszego uporczywego łamania norm regulaminowych, może nastąpić konieczność przerwania terapii,
 • pacjenci zobowiązują się do nie pożyczania sobie wzajemnie pieniędzy oraz sponsorowania innych pacjentów,
 • o nieobecności na posiłkach głównych należy powiadomić wychowawcę/opiekuna dyżurnego,
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do poddania każdego mieszkańca domu badaniom na obecność substancji psychoaktywnej ,
 • nie wchodzimy do pokojów innych pacjentów w godzinach ciszy nocnej,
 • oglądanie telewizji w pokoju kominkowym winno nie naruszać zasad współżycia społecznego (np. zbyt głośna muzyka,  czy też filmy i muzyka kojarzące się z okresem zażywania, picia, grania),
 • na terenie Ośrodka nosimy obuwie zmienne,
 • decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczestników programu i funkcjonowania Ośrodka zatwierdza kierownictwo, które w każdym przypadku podejmuje ostateczna decyzję,
 • będę się stosował do poleceń pracowników,
 • w dniu zakończenia terapii, zobowiązuję się do zwolnienia pokoju do godziny 12:00,
 • kierownictwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez pacjenta w Ośrodku po zakończeniu jego pobytu,
 • kontynuacja terapii z terapeutą pracującym w Ośrodku Be Free będzie możliwa po ukończeniu minimum 6-tygodniowego turnusu terapeutycznego w Ośrodku i po wcześniejszych ustaleniach z kierwonictwem Ośrodka i wybranym terapeutą, 
 • kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

SKUTECZNA POMOC

535 100 111

536 100 111

4.8 / 5

Menu

Zadzwoń do nas!
☎ 536 100 111